RODO

INFORMACJA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy , co następuje:

1. Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, są:

ALDAZ Sp. z o.o,
ul.Spacerowa 1,
84-123 Widlino,
tel./fax (+48) 58 675-90-11
tel./fax (+48) 58 673-94-21

2. Źródło Twoich danych osobowych

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas pierwszego kontaktu. Nie pozyskujemy danych w inny sposób.

3. Informacja o danych osobowych

Jeśli chcesz zmienić, usunąć lub uzyskać informacje na temat danych osobowych napisz do nas na adres:
biuro@aldaz.com.pl

4. Celem zbierania danych jest:

Zawieranie i realizacja umów lub prowadzenie innych relacji biznesowych (w tym do przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, oraz w razie reklamacji lub realizacji roszczeń gwarancyjnych).

W celu przygotowania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, prowadzenia negocjacji warunków umowy, dochodzenia wymagalnych należności oraz w innych celach, prawnie uzasadnionych.

5. Twoje prawa:

Masz prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając informacje na nasz adres e-mail office@pzm-amex.pl

6. Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą jedynie instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmiot wykonujący, na podstawie zawartej z Administratorem odrębnej umowy, usługi informatyczne i BHP.

7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 40 lat od dnia zakończenia współpracy.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.