Unia dla przedsiębiorców

W ramach realizacji projektu „Rozwój firmy „Aldaz” poprzez inwestycje w majątek trwały”, zakupiono wykrawarkę numeryczną FINN POWER przeznaczoną do masowej perforacji i obróbki blach, sterowaną numerycznie CNC oraz dodatkowe niestandardowe narzędzia, stanowiące wyposażenie maszyn.
www.konkurencyjnosc.gov.plPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ